Thông tin ứng viên


Ngô Thị Loan

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Thôn Đông, xã Hoàn Sơn, Tiên Du - Sinh ngày: 14/03/1985
 Lượt xem: 196  Cập nhật ngày: 03/04/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kinh doanh, Thu mua, Quản lýCông nghệ thông tin
Quản lý kho, kinh doanh, Quản lý kinh doanh, Quản lý chi nhánh

Công ty CP Thương mại máy tính An phát
( 06/11/2013 - 03/04/2024 )

Trưởng phòng

Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Công nghệ thông tin

Từ 9.000.000 - đến 15.000.000

Chưa cập nhật

Gợi ý ứng viên tương tự