Thông tin ứng viên


Ngọc Hoa

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 26/05/2002
 Lượt xem: 158  Cập nhật ngày: 28/03/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên mua hàng, nhân viên quản lý văn phòng, nhân viên phòng kế hoạch sản xuất

Đại học

1 năm

Hành chính văn phòng
Mua vật tư, làm hợp đồng lắp đặt kho vật liệu
Tổ chức sự kiện nội bộ, khách hàng
Quản lý hồ sơ nhân sự công ty
Chấm công

Công ty TNHH MTV Đá Thế Giới - CN Hà Nội
( 10/02/2023 - 28/03/2024 )

Nhân viên

Nhân viên

Huyện Tiên Du - Huyện Tiên Du

Quản trị kinh doanh

Từ 7.000.000 - đến 9.000.000

- Xử lý, phân tích số liệu
- Đàm phán, ký hợp đồng
- Tin học Văn phòng
- Giải quyết tình huống
- Lập kế hoạch

Gợi ý ứng viên tương tự