Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Hoài Linh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 05/08/1995
 Lượt xem: 148  Cập nhật ngày: 23/03/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên chất lượng,

Cao đẳng

Trên 5 năm

Quản lý chất lượng QA, QC
Nhân viên chất lượng

Công ty TNHH Mk hitech
( 20/05/2022 - 20/03/2024 )

Nhân viên

Nhân viên

Huyện Tiên Du - Huyện Tiên Du

Quản lý chất lượng QA, QC

Từ 9.000.000 - đến 10.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự