Thông tin ứng viên


Lê Đức Hòa

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hiên Vân, Tiên Du, Bắc Ninh - Sinh ngày: 12/10/1987
 Lượt xem: 305  Cập nhật ngày: 20/03/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


CV_Lê Đức Hòa_Quản lý kho

Đại học

Trên 5 năm
Cố vấn, giám sát

Huyện Tiên Du - Huyện Tiên Du

Vận chuyển, giao nhận

Từ 18.000.000 - đến 25.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự