Thông tin ứng viên


Nguyễn Hữu Trọng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 23/03/1988
 Lượt xem: 261  Cập nhật ngày: 15/03/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý chất lượng, quản lý sản xuất, quản lý thiết bị.

Đại học

Trên 5 năm

Quản lý chất lượng QA, QC
• Chịu trách nhiệm về các vị trí quản lý chất lượng như:
1. Kiểm soát phản hồi lỗi từ khách hàng (bộ phận Main, PBA): Chịu trách nhiệm trực tiếp tiếp nhận phản hồi lỗi từ khách hàng
. Cung cấp giải pháp tạm thời ngay lập tức để đảm bảo hoạt động sản xuất của khách hàng không bị gián đoạn.
2. Kiểm soát các biện pháp khắc phục triệt để: Tiếp nhận phản hồi lỗi từ khách hàng, điều tra nguyên nhân phát sinh lỗi và đưa ra giải pháp triệt khắc phục triệt để sau đó áp dụng tại bộ phận.
- Phân tích lỗi vật liệu từ nhà cung cấp, tổ chức họp với IQC(bộ phận quản lý chất lượng đầu vào) và nhà cung cấp để đưa ra biện pháp khắc
phục nhằm giảm lỗi của vật liệu đầu vào trước khi cung cấp cho công đoạn.
3. Cập nhật ECN (thông báo thay đổi kỹ thuật vật liệu) liên quan đến sản xuất: Nhận thông tin ECN từ bộ phận R&D. Chuẩn bị các tài liệu phân
biệt ECN và tiến hành các cuộc họp với các bộ phận sản xuất để lập kế hoạch và sản xuất tránh nhầm lẫn.
4. Phụ trách chất lượng model mới:
- Nhận kế hoạch sản xuất model mới. Chuẩn bị tài liệu đào tạo, lập kế hoạch và đào tạo toàn bộ nhân viên lắp ráp, chất lượng trước khi sản
xuất thực tế.
- Thống kê các vấn đề phát sinh khi sản xuất mẫu mới (trình tự lắp ráp, thao tác lắp ráp, vật liệu, lỗi trong quá trình sản xuất thử...). Thiết lập
các biện pháp khắc phục vấn đề phát sinh và tổ chức các cuộc họp với nhóm kỹ thuật, sản xuất và thiết bị để đảm bảo chất lượng cho model
mới trước khi sản xuất hàng loạt.
5. Thực hiện phân tích và cải tiến lỗi các model trọng điểm (dòng galaxy Note).
- Lập dữ liệu lỗi trong công đoạn, lỗi phản hồi từ khách hàng, lỗi nguyên vật liệu đâu vào,
- Phân tích dữ liệu và lấy mẫu kiểm tra.
- Điều tra nguyên nhân và tiến hành các giải pháp cải tiến.
- Theo dõi dữ liệu sau cải tiến và lập tài liệu báo cáo cải tiến.

Công ty TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM
( 05/07/2010 - 20/08/2020 )

Nhân viên

Phó phòng

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Quản lý chất lượng QA, QC

Từ 16.000.000 - đến 20.000.000

- Sử dụng tốt excel, power point, word.
- Hiểu biết về 7 công cụ quản lý chất lượng (7 QC tool).
- Tiếng anh: sơ cấp.
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Gợi ý ứng viên tương tự