Thông tin ứng viên


QUYỀN NGÔ QUÍ

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 17/07/1992
 Lượt xem: 121  Cập nhật ngày: 10/01/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


an toàn lao động phòng cháy chữa cháy

Đại học

5 năm

Hành chính văn phòng
Vận hành hệ thống pccc đảm bảo an toàn an ninh công ty, Đối ứng với cơ quan nhà nước và khách hàng

công ty KHKT goertek VINA
( 15/07/2019 - 31/12/2022 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Môi trường

Từ 12.000.000 - đến 15.000.000

đảm bảo an toàn lao động an toàng pccc nhà xưởng san xuất

Gợi ý ứng viên tương tự