Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Liễu

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 06/12/1991
 Lượt xem: 129  Cập nhật ngày: 06/01/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán tổng hợp

Đại học

Trên 5 năm
Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Kế toán, kiểm toán

Từ 12.000.000 - đến 15.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự