Thông tin ứng viên


Nguyễn ngọc anh phương

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 21/06/1985
 Lượt xem: 99  Cập nhật ngày: 29/12/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kế hoạch

Cao đẳng

3 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
Quản lý . Sắp xếp chuẩn bị nguyên vật liệu cho sản xuât

CTY TNHH BAO BÌ YUZHAN VIỆT NAM
( 25/03/2020 - 10/10/2023 )

Chọn cấp bậc mong muốn

Chọn cấp bậc mong muốn

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Báo chí , biên tập

Từ 9.000.000 - đến 10.000.000

Word,excell,

Gợi ý ứng viên tương tự