Thông tin ứng viên


TA VAN TRUNG

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
HIỀN NINH- SÓC SƠN- HÀ NỘI - Sinh ngày: 21/10/1990
 Lượt xem: 95  Cập nhật ngày: 06/12/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


TA VAN TRUNG- PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Cao đẳng

1 năm

Cơ khí, chế tạo máy
Lắp giáp khuôn và vận hành máy cnc

화성테크
( 06/12/2023 - 06/12/2023 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Từ Sơn - Thành phố Từ Sơn

Ngoại ngữ, biên phiên dịch

Từ 15.000.000 - đến 15.000.000

Phiên dịch tiếng hàn

Gợi ý ứng viên tương tự