Thông tin ứng viên


Luong xuan dat

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 03/10/1994
 Lượt xem: 104  Cập nhật ngày: 24/10/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


An toàn pcccc

Đại học

4 năm

Hành chính văn phòng

Công ty shunsin
( 09/10/2022 - 30/11/2023 )

Kỹ sư

Chọn cấp bậc mong muốn

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Hành chính văn phòng

Từ 13.000.000 - đến 14.000.000

Quản lý pccc cơ sở, thực hiện các yêu cầu của pháp luật và khách hàng

Gợi ý ứng viên tương tự