Thông tin ứng viên


Chu Đức Thành

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Phù Chẩn - Từ Sơn - Bắc Ninh - Sinh ngày: 04/01/1988
 Lượt xem: 112  Cập nhật ngày: 13/10/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên y tế Doanh nghiệp - Nhân viên hành chính nhân sự - Nhân viên kế hoạch sản xuất hoặc thủ kho

Đại học

Trên 5 năm
Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Hành chính văn phòng

Từ 7.000.000 - đến 10.000.000

Chịu áp lực công việc cao
khả năng làm việc nhóm hoặc độc lập tốt
Từng làm nhân viên y tế Công ty
Từng Làm nhân viên hành chính nhân sư
Từng làm nhân viên kế hoạch sản xuất  và kho

Gợi ý ứng viên tương tự