Thông tin ứng viên


Lê Thị Nhung

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Đông Yên - Yên Phong - Bắc Ninh - Sinh ngày: 10/03/1991
 Lượt xem: 45  Cập nhật ngày: 12/10/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kế Toán Tổng Hợp

Đại học

4 năm

Kế toán, kiểm toán
- Xuất hóa đơn VAT
- Khai thuế VAT, PIT, FCT hàng tháng.
- Hoàn thuế VAT.
- Thực hiện theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả.
- Hạch toán chi phí phát sinh hàng ngày vào phần mềm kế toán ERP.
- Quản lý Thu – Chi.
- Trực tiếp làm hồ sơ thanh toán, hồ sơ vay vốn ngân hàng

Công ty TNHH Nexcon Việt Nam
( 10/08/2019 - 31/12/2023 )

Nhân viên

Nhân viên

Huyện Yên Phong - Huyện Yên Phong

Kế toán, kiểm toán

Từ 10.000.000 - đến 20.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự