Thông tin ứng viên


Nguyễn Đức Tiệp

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Thôn Dương Húc - Xã Đại Đồng - Sinh ngày: 16/10/1996
 Lượt xem: 113  Cập nhật ngày: 09/10/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Làm việc trong lĩnh vực CNTT (bất kể phần cứng hay phần mềm)

Đại học

1 năm

Công nghệ thông tin

Công ty Giải Pháp Phần mềm Services Engine
( 01/09/2023 - 09/10/2023 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Công nghệ thông tin

Từ 10.000.000 - đến 14.000.000

Tôi có hơn 1 năm làm việc trong lĩnh vực IT phát triển phần mềm website

Gợi ý ứng viên tương tự