Thông tin ứng viên


Tạ hữu dũng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Việt đoàn tiên du bắc ninh - Sinh ngày: 01/09/1988
 Lượt xem: 127  Cập nhật ngày: 21/09/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý

Trung học

1 năm

Nhân sự
Quản lý bộ phận sản xuất

Hanel pt
( 20/09/2018 - 03/09/2023 )

Nhân viên

Nhân viên

Huyện Tiên Du - Huyện Tiên Du

Nhân sự

Từ 10.000.000 - đến 10.000.000

Quản lý nhân sự, hàng hoá,sắp xếp điều chỉnh công việc của tổ nhóm line chạy theo kế hoạch sản xuất

Gợi ý ứng viên tương tự