Thông tin ứng viên


Nguyễn Trọng Khôi

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 16/08/2000
 Lượt xem: 150  Cập nhật ngày: 18/09/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Văn phòng

Đại học

1 năm

Ngành nghề khác
Leader kho, quản lý nhân sự kho, lập kế hoạch xuất kho và theo dõi lượng tồn kho an toàn trên hệ thống

GOD GROUP
( 08/06/2022 - 31/10/2023 )

Phó phòng

Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Quản trị kinh doanh

Từ 8.000.000 - đến 12.000.000

Thành thạo excel, có kinh nghiệm 6 tháng tổ phó sản xuất, 1 năm làm kho về thời trang

Gợi ý ứng viên tương tự