Thông tin ứng viên


Nguyễn Minh Thái

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Phú Mẫn - Thị Trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh - Sinh ngày: 16/06/1995
 Lượt xem: 137  Cập nhật ngày: 16/09/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


- Kho, QC, kinh doanh

Đại học

2 năm

Kinh doanh, bán hàng
- Quản lý sản phẩm và làm báo cáo tồn kho
- Sắp xếp kho
- Nhập, suất hàng
- Tư vấn và bán hàng
- Thu ngân và bàn giao quỹ khi hết ca.

Điện máy xanh
( 04/12/2021 - 30/06/2023 )

Nhân viên

Nhân viên

Huyện Yên Phong - Huyện Yên Phong

Hành chính văn phòng

Từ 7.000.000 - đến 10.000.000

- Kho
- Tư vấn, bán hàng, thu ngân
- QC

Gợi ý ứng viên tương tự