Thông tin ứng viên


Nguyễn văn Triều

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Phường Ninh Xá huyện Thuận Thành tình Bắc Ninh - Sinh ngày: 02/11/1999
 Lượt xem: 203  Cập nhật ngày: 16/09/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Điện

Cao đẳng

2 năm

Ngành nghề khác

Công ty TNHH Hằng Đại
( 05/07/2023 - 15/09/2023 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Ngành nghề khác

Từ 1.000.000 - đến 1.000.000

Chung thực, thân thiện, chăm chỉ có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự