Thông tin ứng viên


Trần Đức Quân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Nghệ An - Sinh ngày: 26/06/2023
 Lượt xem: 17  Cập nhật ngày: 11/09/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Qc,bảo trì ,sửa chữa

Cao đẳng

3 năm

Điện tử
Qc phân tích lỗi bảng mạch điện tử

Công ty samsung electronics vietnam thai nguyên sevt
( 27/12/2021 - 15/09/2023 )

Kỹ sư

Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Quản lý chất lượng QA, QC

Từ 10.000.000 - đến 13.000.000

QC phân tích lỗi SMD Samsung

Gợi ý ứng viên tương tự