Thông tin ứng viên


Lương quốc đô

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 20/10/1988
 Lượt xem: 17  Cập nhật ngày: 18/11/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kiểm soát chất lượng

Trung cấp

Trên 5 năm

Quản lý chất lượng QA, QC
 03/2014 – 09/2015: Technica 1 Group IQC Device tại Samsung SEVT.

 Quản lí vật liệu Press, Aluminum, Triment, CNC, Tape, Vinyl, Logo, và các hệ thống liên quan đến IQC như SAP, PLM, SQCI, GMQIS…
- Tham gia vào quá trình phát triển newmodel
- Lập và tổng hợp báo cáo lên Part LD up
- Đặt ra target và tính KPI trong năm cho nhóm
- Quản lí các hệ thống liên quan như SAP, PLM, SQCI, GMQIS…
- Audit đánh giá vendor theo chu kì đề ra , ban hành tiêu chuẩn limit để vendor áp dụng
- Đào tạo chất lượng cho nhân viên cũ và mới

 09/2015 – Hiện tại : Technica 3 Line Leader Group OQC CNC tại Samsung SEVT.
-     Quàn lí chất lượng đầu ra xây dựng mục tiêu theo target đặt ra
-     Tổng hợp thông tin và phân tích lỗi phát sinh xảy ra trên Line
-     Lập và tổng hợp báo cáo theo ngày/ tuần/ tháng/ năm báo cáo lên Part LD up
-     Thiếp lập các tiêu chuẩn kiểm tra để các bên cùng áp dụng
-     Quản lí nhân lực theo ca làm việc (50 nhân viên)
-     Xác nhận và xử lí RMA tại thị trường bên ngoài feedback

Samsung electronics thái nguyên
( 18/03/2014 - 10/05/2021 )

Nhân viên

Nhân viên

Huyện Quế Võ - Huyện Quế Võ

Quản lý chất lượng QA, QC

Từ 10.000.000 - đến 14.000.000

Qa,qc

Gợi ý ứng viên tương tự