Thông tin ứng viên


Nguyễn Phú Thế

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh - Sinh ngày: 25/06/1992
 Lượt xem: 29  Cập nhật ngày: 10/11/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Phiên dịch tiếng Nhật kiêm quản lý sản xuất

Đại học

2 năm

Ngoại ngữ, biên phiên dịch
Phiên dịch tiếng Nhật kiêm quản lý sản xuất

JoyoMark
( 22/10/2019 - 01/04/2020 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Ngoại ngữ, biên phiên dịch

Từ 12.000.000 - đến 15.000.000

- Kỹ năng giao tiếp khách hàng
- Kỹ năng quản lý
- Kỹ năng phiên dịch tiếng Nhật
- Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch

Gợi ý ứng viên tương tự