Thông tin ứng viên


đỗ việt liên

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Bà la đình bảng - Sinh ngày: 27/10/1988
 Lượt xem: 29  Cập nhật ngày: 08/11/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Bán hàng quản lý

Lao động phổ thông

Chọn kinh nghiệm làm việc
Nhân viên

Huyện Từ Sơn - Huyện Từ Sơn

Vận chuyển, giao nhận

Từ 8.000.000 - đến 10.000.000

Bán hàng kinh doanh tự do trên 5 năm

Gợi ý ứng viên tương tự