Việc làm tại Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

Tuyển công nhân sửa chữa cơ điện

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  17/06/2024

Mức lương: Từ 9 - 12 triệu

Tuyển kỹ thuật lập trình CNC

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  20/02/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng thợ Setting máy CNC

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  20/02/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên OQC

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  01/02/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên bán hàng

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  17/04/2023

Mức lương: 10 - 15 triệu

Tuyển nhân viên QC

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  13/03/2023

Mức lương: 7-10 triệu

Tuyển nhân viên QC

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  23/09/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên kinh doanh

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  01/08/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân sản xuất sơn

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  13/04/2022

Mức lương: 5.5 - 7 triệu

Tuyển công nhân sản xuất

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  26/03/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán nhà máy

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  16/04/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế toán kho

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  15/04/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lao động phổ thông

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  17/03/2021

Mức lương: 6- 8 triệu

Tuyển công nhân

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  03/03/2021

Mức lương: 8 -10 triệu

Tuyển nhân viên mua hàng

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  23/02/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán kho

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  15/10/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán bán hàng

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  28/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán tổng hợp

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  29/07/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân sản xuất

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  01/04/2020

Mức lương: 6 - 10 triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  13/01/2020

Mức lương: 6 - 12 triệu

Tuyển nhân viên kỹ thuật

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  23/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

1 2