Việc làm tại Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

Tuyển thợ gia công cơ khí

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  02/12/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển chuyên viên tuyển dụng

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  02/12/2021

Mức lương: 8 - 12 triệu

Tuyển nhân viên QC cơ khí

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  02/12/2021

Mức lương: 7 - 10 triệu

Tuyển kế toán nhà máy

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  16/04/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế toán kho

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  15/04/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lao động phổ thông

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  17/03/2021

Mức lương: 6- 8 triệu

Tuyển công nhân

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  03/03/2021

Mức lương: 8 -10 triệu

Tuyển nhân viên mua hàng

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  23/02/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán kho

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  15/10/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán bán hàng

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  28/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán tổng hợp

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  29/07/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân sản xuất

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  01/04/2020

Mức lương: 6 - 10 triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  13/01/2020

Mức lương: 6 - 12 triệu

Tuyển nhân viên kỹ thuật

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  23/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng kế toán tổng hợp

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  11/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên tư vấn văn phòng

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  09/10/2018

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán sản xuất

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  25/06/2018

Mức lương: 15.000.000 đồng