Việc làm tại Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

Tuyển công nhân sản xuất

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  01/04/2020

Mức lương: 6 - 10 triệu

Tuyển nhân viên kế toán kho Tuyển nhân viên kế toán kho

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  20/02/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  13/01/2020

Mức lương: 6 - 12 triệu

Tuyển nhân viên kỹ thuật

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  23/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng kế toán tổng hợp

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  11/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên tư vấn văn phòng

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  09/10/2018

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán sản xuất

 Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

  25/06/2018

Mức lương: 15.000.000 đồng