Việc làm tại Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên IQC/OQC

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  05/08/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên văn phòng

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  27/07/2021

Mức lương: 5 - 7 triêu

Tuyển Quản lý/Quản đốc xưởng

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  27/07/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ cơ khí

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  14/07/2021

Mức lương: 7 - 15 triệu

Tuyển nhân viên thiết kế JIg

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  30/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giáo viên can thiệp

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  29/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán nội bộ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  25/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ thuật viên máy tính

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  27/11/2020

Mức lương: 7 - 10 triệu

Tuyển nhân viên bán hàng

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  29/10/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán nội bộ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  15/06/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển kế toán nội bộ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  27/05/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển trưởng Bộ phận IQC

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  19/05/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  19/05/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển trưởng bộ phận QA

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  13/05/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế toán

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  02/03/2020

Mức lương: 7 - 9 triệu

Tuyển nhân viên vệ sinh

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  02/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên hành chính nhân sự

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  02/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư điện

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  24/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  06/09/2019

Mức lương: 8tr-10tr

Tuyển kế toán trưởng Tuyển kế toán trưởng

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  15/08/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên xuất nhập khẩu

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  12/07/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Công Nhân May

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  05/07/2019

Mức lương: 6 triêu đến 12 triệu

Tuyển nhân viên IT

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  18/06/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên IT

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  17/06/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên lập trình Tuyển nhân viên lập trình

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  13/06/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  12/06/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên lập trình

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  11/06/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên giác sơ đồ Tuyển nhân viên giác sơ đồ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  06/06/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên quản lý sản xuất

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  31/05/2019

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3