Việc làm tại Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên phòng thí nghiệm

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  17/04/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển quản lý chất lượng QC

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  31/10/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển quản lý chất lượng QC

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  14/10/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lái xe giao hàng

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  18/08/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư văn phòng công trường

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  05/07/2022

Mức lương: 15 triệu trở lên

Tuyển kế toán nội bộ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  04/07/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân xưởng dập

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  11/02/2022

Mức lương: 10 - 12 triệu

Tuyển trưởng phòng C/S

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  06/02/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân xưởng đúc nhựa

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  06/02/2022

Mức lương: 10-12 triệu

Tuyển lao động phổ thông

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  21/08/2021

Mức lương: 6 - 7 triệu

Tuyển nhân viên văn phòng

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  18/08/2021

Mức lương: 5 - 7 triêu

Tuyển nhân viên kinh doanh BĐS

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  13/08/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ cơ khí

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  14/07/2021

Mức lương: 7 - 15 triệu

Tuyển nhân viên thiết kế JIg

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  30/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giáo viên can thiệp

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  29/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán nội bộ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  25/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ thuật viên máy tính

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  27/11/2020

Mức lương: 7 - 10 triệu

Tuyển nhân viên bán hàng

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  29/10/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán nội bộ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  15/06/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển kế toán nội bộ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  27/05/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển trưởng Bộ phận IQC

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  19/05/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  19/05/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển trưởng bộ phận QA

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  13/05/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế toán

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  02/03/2020

Mức lương: 7 - 9 triệu

1 2 3