Việc làm tại Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên chất lượng

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  17/06/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  29/01/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên R&D

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  29/01/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên bảo trì

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  29/01/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ thuật chạy máy tape

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  29/01/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân PQC

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  29/01/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân kiểm tra

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  29/01/2024

Mức lương: 6 - 10 triệu

Tuyển phiên dịch tiếng Hàn

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  28/12/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  28/12/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên vận hành

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  28/12/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng kỹ sư sản xuất

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  30/11/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên phòng thí nghiệm

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  17/04/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển quản lý chất lượng QC

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  31/10/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển quản lý chất lượng QC

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  14/10/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lái xe giao hàng

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  18/08/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư văn phòng công trường

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  05/07/2022

Mức lương: 15 triệu trở lên

Tuyển kế toán nội bộ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  04/07/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân xưởng dập

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  11/02/2022

Mức lương: 10 - 12 triệu

1 2 3 4