Việc làm tại Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Tuyển kế toán nội bộ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  15/06/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển kế toán nội bộ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  27/05/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển trưởng Bộ phận IQC

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  19/05/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  19/05/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển trưởng bộ phận QA

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  13/05/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế toán

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  02/03/2020

Mức lương: 7 - 9 triệu

Tuyển nhân viên vệ sinh

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  02/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên hành chính nhân sự

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  02/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư điện

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  24/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  06/09/2019

Mức lương: 8tr-10tr

Tuyển kế toán trưởng Tuyển kế toán trưởng

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  15/08/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên xuất nhập khẩu

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  12/07/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Công Nhân May

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  05/07/2019

Mức lương: 6 triêu đến 12 triệu

Tuyển nhân viên IT

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  18/06/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên IT

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  17/06/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên lập trình Tuyển nhân viên lập trình

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  13/06/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  12/06/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên lập trình

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  11/06/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên giác sơ đồ Tuyển nhân viên giác sơ đồ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  06/06/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên quản lý sản xuất

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  31/05/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển quản lý chất lượng Tuyển quản lý chất lượng

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  31/05/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên QC

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  28/05/2019

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển nhân viên QC

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  24/05/2019

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển nhân viên thiết kế cơ khí

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  21/05/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên máy CNC Nhân viên máy CNC

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  20/05/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên thiết kế cơ khí

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  20/05/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên vận hành máy CNC

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  13/05/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên thiết kế khuôn in

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  04/05/2019

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3