Việc làm tại Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Tuyển kế toán nội bộ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  24/11/2021

Mức lương: 7 - 8 triệu

Tuyển dụng kế toán nội bộ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  17/11/2021

Mức lương: 7-8 triệu

Tuyển giáo viên tiếng Anh

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  16/11/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  11/11/2021

Mức lương: 8 - 20 triệu

Tuyển kỹ thuật khuôn dập

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  09/11/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán xây dựng

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  06/11/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán nội bộ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  16/10/2021

Mức lương: 7 - 8 triệu

Tuyển nhân viên kế toán

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  13/10/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên mua hàng

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  29/09/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân nam

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  27/09/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư thiết kế khuôn

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  23/09/2021

Mức lương: 10-20 triệu

Tuyển trưởng phòng chất lượng

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  23/09/2021

Mức lương: 20 - 40 triệu

Tuyển Công nhân

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  23/09/2021

Mức lương: 5 - 9 triệu

Tuyển phó phòng sản xuất

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  20/09/2021

Mức lương: 20-40 triệu

Tuyển kỹ sư QE

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  20/09/2021

Mức lương: 10 - 20 triệu

Tuyển lao động phổ thông

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  21/08/2021

Mức lương: 6 - 7 triệu

Tuyển nhân viên văn phòng

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  18/08/2021

Mức lương: 5 - 7 triêu

Tuyển nhân viên kinh doanh BĐS

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  13/08/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ cơ khí

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  14/07/2021

Mức lương: 7 - 15 triệu

Tuyển nhân viên thiết kế JIg

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  30/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giáo viên can thiệp

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  29/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán nội bộ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  25/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ thuật viên máy tính

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  27/11/2020

Mức lương: 7 - 10 triệu

Tuyển nhân viên bán hàng

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  29/10/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán nội bộ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  15/06/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển kế toán nội bộ

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  27/05/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển trưởng Bộ phận IQC

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  19/05/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  19/05/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển trưởng bộ phận QA

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  13/05/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế toán

 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

  02/03/2020

Mức lương: 7 - 9 triệu

1 2 3