Thông tin ứng viên


Trần Huy Quỳnh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Liên Ấp - Việt Đoàn - Tiên Du - Bắc Ninh - Sinh ngày: 17/11/1996
 Lượt xem: 25  Cập nhật ngày: 14/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý sản xuất

Đại học

5 năm

Quản lý điều hành
trưởng ca (Line Leader )
- Quản lý nhân lực, hiệu suất sản phẩm, Kỹ thuật - thiết bị, chất lượng
sản phẩm
- Quản lý vật tư, jobchange thiết bị, development của bộ phận

SAM SUNG DISPLAY VIET NAM.
( 06/06/2017 - 09/12/2021 )

Kỹ sư

Kỹ sư

Huyện Tiên Du - Huyện Tiên Du

Hành chính văn phòng

Từ 10.000.000 - đến 15.000.000

có khả năng quay dựng phim phần mền quay dựng Pr, PTS, AU...
Tin học văn phòng - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tiếng Anh - Khả năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản

Gợi ý ứng viên tương tự