Thông tin ứng viên


phạm trọng viên

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 03/05/1993
 Lượt xem: 20  Cập nhật ngày: 10/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý nhân lực

Đại học

3 năm

Quản lý điều hành
quản lý, giám sát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm,
Quản lý bao quát thiết bị trên line,tính toán,dự doán thời gian hỏng hóc thiết bị lập kế hoạch bảo dưỡng thay thế thiết bị mới.đảm bao cho thiết bị hoạt động tốt nhất.


Canon Quế Võ
( 12/03/2019 - 10/05/2022 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Quản lý điều hành

Từ 12.000.000 - đến 14.000.000

-Sử dụng thành thạo và các phần mềm như Word, Excel, Power Point, Auto Cad.
-Làm báo cáo hằng ngày
-Sử dụng máy móc gia công
-Phân tích lỗi sản phẩm và đưa đối sách
- kiểm soát con người
-kiểm soát thiết bị trên dây chuyền sản xuất

Gợi ý ứng viên tương tự