Thông tin ứng viên


Hoàng Công Nguyên

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Thành phố Bắc Ninh - Sinh ngày: 06/05/1997
 Lượt xem: 38  Cập nhật ngày: 29/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Lập trình viên

Đại học

Chọn kinh nghiệm làm việc
Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Công nghệ thông tin

Từ 7.000.000 - đến 10.000.000

Biết các cơ bản các ngôn ngữ PHP,CSS,HTML, C#, ASP.NET.

Gợi ý ứng viên tương tự