Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 21/07/1993
 Lượt xem: 155  Cập nhật ngày: 13/12/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Tìm kiếm 1 công việc ổn đinh, có thể gắn bó lâu dài

Đại học

3 năm

Kinh doanh, bán hàng
 Kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel, Internet, Power point .
 Kỹ năng giao tiếp tốt
 Tư duy logic và năng lực phân tích tốt
 Có khả năng tiếp nhận và xử lý các loai giấy tờ
 Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Công ty TNHH Highend Technologies Vina
( 01/09/2017 - 13/12/2019 )

Nhân viên

Nhân viên

Huyện Từ Sơn - Huyện Từ Sơn

Kinh doanh, bán hàng

Từ 10.000.000 - đến 13.000.000

 Kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel, Internet, Power point .
 Kỹ năng giao tiếp tốt
 Tư duy logic và năng lực phân tích tốt
 Có khả năng tiếp nhận và xử lý các loai giấy tờ
 Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự