Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Thư

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 29/09/1990
 Lượt xem: 27  Cập nhật ngày: 21/11/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Đại học

Trên 5 năm

Hành chính văn phòng
- Thực hiện xử lý khiếu nại khách hàng
- Báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng
- Thống kê bồi thường của  nhân viên
- Sắp xếp công việc nhân viên trong tổ

Công ty TNHH MTC CPN Thuận Phong
( 01/09/2020 - 01/12/2021 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh

Hành chính văn phòng

Từ 8.000.000 - đến 10.000.000

- Có thể sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý tình huống
- Khả năng sắp xếp công việc

Gợi ý ứng viên tương tự