Việc làm Bắc Ninh tại Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

TUYỂN DỤNG GẤP CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

TUYỂN DỤNG GẤP CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Từ 5 triệu đến 7 triệu

Ngày đăng: 18/08/2018

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh

Thỏa thuận

Ngày đăng: 23/06/2018

TUYỂN 10 THỢ HÀN

TUYỂN 10 THỢ HÀN

8.000.000 - 9.000.000

Ngày đăng: 14/05/2018

1 2