Thông tin nhà tuyển dụng

Vinhsang
Tên công ty:
Công ty Sản xuất và Thương mại Vĩnh Sáng (TNHH)
Địa chỉ:
Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại:
02223737559

Có tất cả 3 tin tuyển dụng

Tuyển công nhân

  Thỏa thuận

  17/11/2021

Tuyển dụng nhân viên Thủ kho

  Thỏa thuận

  21/10/2021