Hoá chất, sinh học

215.000 công việc Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm dẫn đang chờ bạn tại mạng tuyển dụng trực tuyến hàng ... Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật (cơ khí, điện, hóa học). Việc làm bắc ninh , Tuyển dụng bắc ninh ,

Chuyên Viên R&D (Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm)

 Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

  22/09/2018

Mức lương: 15,000,000 đ đến 20,000,000 đ